الاعتمادات / الموارد

This case study was compiled in phase III of HYDRIA (2012-13) with a grant of the Anna Lindh Foundation (ALF).

Credits

Author: Stelios Lekakis, archeologist, MONUMENTA, stelios.lekakis@gmail.com

Coordination: Iro Alampei, MIO-ECSDE

Bibliography

Non greek 

 • Broneer, O., 1949. Plato’s description of early Athens. Hesperia Suppl. VIII, 47-59
 • Judeich, W., 1931. Topographie von Athen, Munich
 • Stuart, J., Revett, N., 1762. The antiquities of Athens, London
 • Travlos, J., 1980. Pictorial dictionary of ancient Athens, New York

 Greek

 • Hellenic Ministry of Culture, 2004. Eridanos, the river of Ancient Athens, Athens
 • ΙΛΙ-SOS is an open and active facebook group, rich repository of historical photographs of the river: https://www.facebook.com/groups/157422720962166/
 • Kitsos, D., Εκτελεσθέντα και υπό εκτέλεση έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στην ευρύτερη περιοχή Αττικής την τελευταία πενταετία και επιπτώσεις από τα νέα συγκοινωνιακά και άλλα έργα. Προγραμματισμός επόμενης πενταετίας, Ημερίδα αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής. Accessible at: http://library.tee.gr/digital/m2022/m2022_contents.htm. Last access: 29.06.2013
 • Manolas, C., 2005. Μάς απειλούν «κρυφά» ποτάμια, Τα Νέα 25.10.2005, 14
 • Skias, Α., 1893. Ανασκαφικαί έρευναι παρά το Ολυμπιείον. ΠΑΕ, 25-43
 • n/d 1871. Η επί του Ιλισσού γέφυρα του παναθηναϊκού σταδίου. Πανδώρα 22 (514), 237-240. Accesible at: http://openarchives.ekt.gr/view/203449?data[Rating][value]=5. Last access: 29.06.2013
 • Travlos, J., 1960. Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Athens
 • Tsounis, G., 1993. Το φυσικό περιβάλλον της Αθήνας. Αρχαιολογία 48, 7-18

 Websites

A few words on MONUMENTA

MONUMENTA is a non-profit civil company for the protection of the natural and architectural heritage of Greece and Cyprus, created in 2006 by a team of archaeologists, architects and environmetalists wishing to contribute to the protection and the equitable management of the natural and architectural wealth of the two countries.

Its activities include the publication of the electronic magazine MONUMENTA (www.monumenta.org), programmes for informing the public and students, interventions for the rescue of monuments in danger, organisation of events, publications etc.

The programme “Local Communities & Monuments”, applied in various parts of Greece, aims so that the citizens themselves act for the protection of the natural and manmade environment of their region, and explores the relation between local communities around the world with their cultural and natural heritage.

Contacts  
E: info@monumenta.org (Ms Eirini Gratsia or Ms Maria Konioti)
W: www.monumenta.org