ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

  • 7ος -8ος αι. μ. Χ.

    Χτίζεται το κάστρο του Απαλίρου στο νησί της Νάξου

  • 1207

    Ο Μάρκος Σανούδος κυριεύει το κάστρο του Απαλίρου και όλο το νησί και ιδρύει το Δουκάτο του Αιγαίου.

  • Μέσα του 13ου αι. μ.Χ.

    Χτίζεται το Απάνω Κάστρο στο νησί της Νάξου.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ