ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ηαρχαία Kerkuane στέγαζε περίπου περίπου 2.000 άτομα. Πολλά σπίτια ήταν μονώροφα, με σκαλιά που οδηγούσαν στην ταράτσα. Στο δάπεδο πολλών σπιτιών μπορεί κανείς να δει μια πρώιμη μορφή μωσαϊκού ψηφιδωτού, γνωστού ως opus signinum, στο οποίο εντοπίζονται θραύσματα άσπρης πέτρας στην κόκκινη πλακόστρωση.

          Image courtesy of Hydria Virtual Museum
One house has a beautiful white Tanit (a god) symbol set into the floor.

Hydria Virtual Museum

Η αρχαία Kerkuane ήταν ένας πλούσιος και λειτουργικός οικισμός που στηριζόταν κυρίως στην ενδοχώρα για την εξασφάλιση των απαραίτητων φυσικών πόρων. Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης συνδέεται με την ποικιλία των δραστηριοτήτων του πληθυσμού της, που περιελάμβανε:

 • Καταρχάς το εμπόριο, σε τοπική αλλά και σε μεγαλύτερη κλίμακα, με άλλους καρχηδονιακούς οικισμούς γύρω από τις ακτές της Μεσογείου. Οι Φοίνικες ήταν γνωστοί έμποροι και θαλασσοπόροι.
 • Τη γεωργία, με αξιοποίηση των πλούσιων και εύφορων εδαφών της ενδοχώρας της περιοχής και των πλούσιων υπόγειων υδάτων.
 • Τέλος τις βιοτεχνίες (κεραμικών, μέταλλων, κοσμημάτων, τοιχοποιίας και βαφής υφασμάτων), όπως μαρτυρούν τα διάσπαρτα εργαστήρια που υπήρχαν στην πόλη. Αυτές οι τέχνες αντανακλούν τον υψηλού επιπέδου τρόπο ζωής των ανθρώπων στη φοινικική Kerkuane.

Συνολικά, οι Φοίνικες της Kerkouane φαίνεται ότι ήταν εργατικοί, δαιμόνιοι έμποροι, με λίγα μόνο δημόσια κτίρια και συγκέντρωση του πλούτου ιδιωτικά, στα πολύ χαρακτηριστικά σπίτια τους.

Next: Present Status