ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

  • Τα πρώτα συστήματα συμμετοχικής διαχείρισης για τους αγρότες της Ιταλίας.

  • 1960s

    Πολιτική «μεγάλων δεξαμενών νερού» (politica dei Grandi invasi).

  • 1970s

    Έναρξη μιας νέας πολιτικής φάσης και διαχείριση της περιοχής με τη δημιουργία Κοινοπραξιών Αποκατάστασης στην περιοχή της Καλαβρίας.

  • 2011

    Οι Ιταλοί αποφάσισαν με δημοψήφισμα ότι το νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και κοινό αγαθό.

Next: