ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ

Η αντίδραση στις περιβαλλοντικές απειλές που δημιουργούνται στην κοιλάδα Sybaris οδήγησε στη γέννηση των δικτύων των αγροτών και των άτυπων ομάδων που προωθούν μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας και ενεργούν για την προστασία της βιοποικιλότητας, του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, σε αντίθεση με την εκβιομηχάνιση της γεωργίας.

Μια τοπική και δημοκρατική απάντηση επίσης αποτελεί η Κοινοπραξία Αποκατάστασης. Με την ίδρυση των κοινοπραξιών αυτών μια νέα πολιτική φάση και διαχείριση του εδάφους άρχισε τη δεκαετία του ’70, με στόχο να δώσει μια άμεση απάντηση όσον αφορά την ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών. Παρέχει τη δυνατότητα μιας δημοκρατικής αλληλεπίδρασης και μιας διαφανούς διαχείρισης προς το συμφέρον των μελών της κοινοπραξίας και όλων των τοπικών κοινοτήτων.

Στην πραγματικότητα η παράδοση της συμμετοχικής προσέγγισης στην αρδευόμενη γεωργία έχει μακρά ιστορία και μεγάλη σημασία σε πολλές περιοχές της Ιταλίας, παρά το γεγονός ότι έχει ιδιαίτερη σημασία στο Νότο της, όπου η γεωργική παραγωγή μαζί με τον τουρισμό αντιπροσωπεύουν τους σημαντικότερους άξονες της οικονομίας.

Τα συστήματα κοινοπραξιών αποτελούν ένα δημοκρατικό τρόπο διαχείρισης των εδαφών και των κοινών αγαθών από τις τοπικές κοινωνίες, με στόχο να δοθεί μια άμεση απάντηση όσον αφορά την ανάπτυξη και την ποιότητα των υπηρεσιών. Παρέχουν τη δυνατότητα μιας διαφανούς διαχείρισης προς το συμφέρον όλων των τοπικών κοινοτήτων, με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, αφιερώνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη διατήρηση των υδάτινων πόρων.

Επιπλέον η αντίδραση στην εκβιομηχάνιση της γεωργίας και την εξάπλωση των εκτεταμένων καλλιεργειών έχει οδηγήσει στη δημιουργία ενός δικτύου αγροτών και άτυπων ομάδων, για παράδειγμα τοπικών ομάδων αγοραστών (GAS, Gruppi di Acquisto Solidale), που προωθούν μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, μια στενότερη σχέση μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Ειδικότερα τα τελευταία χρόνια οι ομάδες αυτές προώθησαν στην επαρχία της Cosenza την ανάκτηση αρχαίων σπόρων. Έτσι αρχαίοι σπόροι καλλιεργούνται παραδοσιακά σε αυτή την περιοχή, για παράδειγμα το σιτάρι «Cappelli» και τα μαλακά σιτάρια «Generoso» και «Maiorca». Αυτό σημαίνει επίσης επιστροφή σε φυσικές μεθόδους ψησίματος, παρασκευής ζυμαρικών και παραδοσιακής μαγειρικής.

Οι κύριες κοινοπραξίες της περιοχής αυτής είναι τρεις:

1. Κοινοπραξία LAO
Η Κοινοπραξία Αποκατάστασης του Lao και των Τυρρηνικών Κοιλάδων διαχειρίζεται μια έκταση 55.391 στρεμμάτων και περιλαμβάνει 30 δήμους στην Καλαβρία.

Εξοπλισμένα για άρδευση είναι 4.560 εκτάρια (8 % του συνόλου που διοικείται από την Κοινοπραξία), ενώ εκείνα που αρδεύονται από την Κοινοπραξία είναι 2.980 εκτάρια (5 % του συνόλου που διοικείται από την Κοινοπραξία).

Δεκατέσσερις αρδευόμενες περιοχές εξαρτώνται από αυτό το Consortium. Η μία είναι γνωστή ως Sx Lao και διαθέτει εξοπλισμένη έκταση 1.000 εκταρίων. Οι υπόλοιπες έχουν έκταση μικρότερη των 500 εκταρίων. Οι πηγές της Κοινοπραξίας αντιπροσωπεύονται σχεδόν αποκλειστικά από επιφανειακές διασταυρώσεις των υδάτινων οδών των ποταμών Lao, Argentino, Abatemarco, Corvino, Soleo, Deuda και Pesce. Η συνολική διαθεσιμότητα του νερού είναι 10 mm3.

Το 99 % των πρωτευόντων και δευτερευόντων δικτύων εφοδιασμού της Κοινοπραξίας, τα οποία ανέρχονται σε 129 km, αποτελείται από σωληνώσεις πίεσης. Μόλις 1 χλμ. αποτελείται από υπόγεια κανάλια.

Σε γενικές γραμμές το δίκτυο, σε σύγκριση με άλλα, είναι επαρκώς ανακαινισμένο κοντά στον ποταμό Lao, αν και χρειάζεται συχνή συντήρηση. Όπως και σε όλες τις άλλες Κοινοπραξίες η παροχή νερού δεν είναι μηχανογραφημένη και τα περιθώρια για τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης πόρων είναι υψηλά.

2. Κοινοπραξία Pollino
Η Κοινοπραξία Αποκατάστασης Pollino διοικεί μια έκταση 90.623 εκταρίων και διαχειρίζεται την άρδευση μιας περιοχής που ανέρχεται σε 2.315 εκτάρια (2,55 % του συνόλου που διοικείται). Από υδρογραφική άποψη η περιοχή περιλαμβάνει στο έδαφός της τις κοιλάδες με υψόμετρο του Lao, Coscile, Raganello, Satanasso (μόνο στη δεξιά πλευρά) και Esaro, για ένα μικρό μέρος.

Στη λεκάνη του ποταμού Lao κατασκευάστηκαν 10 συστήματα άρδευσης από την Κοινοπραξία και όλα λειτουργούν, ενώ άλλα 4 συστήματα άρδευσης είναι προγραμματισμένα αλλά δεν έχουν ακόμη χρηματοδοτηθεί. Συνολικά η τοπογραφική της επιφάνεια ανέρχεται σε 2.217 εκτάρια, ενώ η εξοπλισμένη της επιφάνεια αποτελεί περίπου 1.595 εκτάρια. Επιπλέον πρέπει να προστεθούν άλλα 100 εκτάρια που αποκτήθηκαν με πρόσφατες επεκτάσεις του δικτύου.

Στη λεκάνη της Coscile κατασκευάστηκαν τρία συστήματα άρδευσης. Δύο από αυτά είναι συστήματα βαρύτητας (το Matinazza, με καθαρή αρδεύσιμη έκταση 320 εκταρίων, και το Porcello στην πόλη Morano Calabro, με 200 αρδεύσιμα εκτάρια) και το τρίτο είναι ένα σύστημα ανύψωσης (το Pieta, στην περιοχή Castrovillari, με καθαρή αρδευόμενη περιοχή 200 εκταρίων), με εγκατεστημένη ισχύ 120 kw. Τρία πλάνα προς υλοποίηση έχουν ετοιμαστεί για άλλα εργοστάσια.

Η κοιλάδα Raganello περιλαμβάνει επίσης τη δεξιά πλαγιά του Torrente Satanasso, η οποία σηματοδοτεί το ακραίο ανατολικό σύνορο της περιοχής. Η περιοχή εντάσσεται σε ένα ενιαίο σύστημα άρδευσης, επί του παρόντος υπό κατασκευή, το οποίο θα αντικαταστήσει τα παλιά κανάλια του δικτύου διανομής με γραμμές υπό πίεση. Η συλλογή του νερού του έργου θα προέρχεται από τον χείμαρρο Raganello και θα επιτρέψει την άρδευση περίπου 168 εκταρίων.

3. Κοινοπραξία Sybaris and Media Crati Valley
Η Περιφέρεια της Κοινοπραξίας Αποκτάστασης της πεδιάδας της Sybaris και Media Crati Valley είναι ιδιαίτερα μεγάλη: περιλαμβάνει μια συνολική έκταση περίπου 146.806 στρεμμάτων και είναι μία από τις μεγαλύτερες κοινοπραξίες στην Ιταλία. Καταλαμβάνει σχεδόν εξ ολοκλήρου την ιωνική ακτή της επαρχίας της Cosenza. Η δημιουργία της πέρασε από διάφορα στάδια.
Οι εγκαταστάσεις της διαιρούνται σε 6 περιοχές άρδευσης, για συνολικά 27.223 εξοπλισμένα εκτάρια. Η παροχή νερού προέρχεται από ποτάμια και ταμιευτήρες: Coscile, Esaro (φράγμα), Crati (φράγμα Tarsia), Cino, Mucone (δεξαμενή), Mavigliano. Οι δύο κύριες δεξαμενές της είναι:
– Serbatoio di Tarsia (δεξαμενή Tarsia), που τροφοδοτείται από την κοιλάδα του ποταμού Crati και καθορίζεται από το φράγμα που κατασκευάστηκε από την Κοινοπραξία στις όχθες του ποταμού Crati στη Strette di Τarsia, σε υψόμετρο 49 μ.πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο όγκος της υπέρβασης είναι 16 mm3 και ο όγκος που καθορίζεται από την περίοδο των αρδεύσεων είναι περίπου mm3.
– Φράγμα στον ποταμό Esaro, στο Farneto del Principe. Το φράγμα είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο και o τελικός όγκος που θα διατίθεται θα είναι 38.85 mm3, από τα οποία μόνο το 21 mm3 τους θα προορίζεται για άρδευση.
Η συνολική διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων της Κοινοπραξίας για άρδευση υπολογίζεται ότι είναι 365 mm3.

Next: ΑΝΘΡΩΠΟΙ