ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 320 π.Χ.

  Ο οικισμός Al Husun ιδρύθηκε στους ελληνιστικούς χρόνους, ίσως με το όνομα Δίων (ως μέρος της ομοσπονδίας της Δεκαπόλεως).

 • 63 π.Χ

  Η περιοχή κατακτάται από τον Ρωμαίο στρατηγό Πομπήιο. Κατά τα ρωμαϊκά χρόνια κατασκευάζεται η δεξαμενή, κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς.

 • 1960s

  Η λίμνη συνέχισε να είναι σε χρήση για αιώνες μέχρι τη δεκαετία του 1960, ως πηγή νερού για διάφορους σκοπούς και ειδικότερα για άρδευση.
 • Σήμερα

  Η λίμνη εξακολουθεί να γεμίζει με όμβρια ύδατα αλλά έχει σοβαρές διαρροές λόγω παλαιότητας και μη αποκατάστασης ζημιών.

 • 2005

  Τοπική μη κυβερνητική οργάνωση ξεκινά σχέδιο δράσης για την «αειφορική χρήση» του χώρου.
Next: Credit / Resources