ΑΝΘΡΩΠΟΙ

Ημηχανική των φραγμάτων αποτελεί ένα ζωτικό μέρος της ιστορίας του πολιτισμού. Οι δεξαμενές νερού ήταν αναμφισβήτητα από τις πρώτες κατασκευές που επινοήθηκαν από την ανθρωπότητα. Ο ρόλος των φραγμάτων έχει τεκμηριωθεί σε πολλά αρχαία κείμενα. Έχουν συνδεθεί στενά με την άνοδο και την πτώση των πολιτισμών, ειδικά σε αυτούς τους πολιτισμούς οι οποίοι εξαρτώνταν από αυτά ως προς την άρδευση.

                    Image courtesy of Hydria Virtual Museum
Upsteam face of northern wall, photo of 1982 © Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt

Hydria Virtual Museum

Όπως περιγράφεται στις προηγούμενες ενότητες της μελέτης, το φράγμα Sadd el-Kafara κατασκευάστηκε πιθανότατα για τον έλεγχο των πλημμυρών και όχι για άρδευση. Λόγω των γεωγραφικών και γεωλογικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή της λεκάνης γύρω από το φράγμα, ξαφνικές καταιγίδες οδηγούν σε σοβαρές πλημμύρες με καταστροφικές συνέπειες ακόμη και σήμερα. Οι κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν πρόσφατες πλημμύρες που κατέστρεψαν χωριά και στοίχισαν ανθρώπινες ζωές.

Στην περιοχή του Helwan, όπου βρίσκεται το φράγμα, έχουν ανακαλυφθεί και άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα: ερείπια σπιτιών και πέτρινοι τάφοι κοντά στην περιοχή Raas El Houf, που χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή (4000 π.Χ.). Επίσης, το 920 μ.Χ. ένας νεαρός άνδρας με το όνομα Ameen Omari διαπίστωσε την παρουσία μιας ακίδας σιταριού στην περιοχή που αργότερα πήρε το όνομά του («Omari Village»). Επιπλέον, πολλά παρόμοια χωριά της Νεολιθικής εποχής ανακαλύφθηκαν επίσης κοντά στο El Maasara.

Άλλα ευρήματα από έναν μεγάλο αριθμό τάφων που ανήκαν σε πρίγκιπες, σε ανώτερα στελέχη και μερικά σε κοινούς ανθρώπους και που χρονολογούνται από την εποχή της πρώτης και της δεύτερης φαραωνικής οικογένειας βρέθηκαν κοντά στο «Azbet Elwalda», όπου υπήρχαν αυθεντικά αρχαία αντικείμενα στα σπίτια των ντόπιων αγροτών της περιοχής (μελετήθηκαν από τον αρχαιολόγο Saadi Zaki μεταξύ 1942 -1945).

Next: ΣΗΜΕΡΑ