ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-13 με την υποστήριξη του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh (ALF).

Συντελεστές

Συγγραφέας: Lamia Magdy, AOYE l.magdy@raednetwork.org

Animation: DigiMagix, www.digimagix.gr

Συντονισμός / Επιμέλεια Αγγλικών Κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη, MIO-ECSDE

Μετάφραση στα Ελληνικά: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Bibliography  

 • Wikipedia Encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Sadd_el-Kafara 
 • Sim Science website: http://simscience.org/index.html
 • Ancient Water Technologies, 2010; Editor: Larry W. Mays: http://books.google.com.eg/books?id=AEzOzSZEAToC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Larry+W.+Mays%22&hl=ar&sa=X&ei=plMKUcyYOsaChQf6zIHQCg&ved=0CDoQ6AEwAg#v=onepage&q&f=false
 • The World’s Oldest Dam Article, Al-Ahram Weekly, 16 – 22 September 2004, Issue No. 708: http://weekly.ahram.org.eg/2004/708/he1.htm
 • International Database and Gallery of Structures: http://en.structurae.de/
 • A very brief history of hydraulic technology during antiquity; Written by Larry W. Mays; Published online: 25/09/2008 © Springer Science+Business Media B.V. 2008: http://redac.eng.usm.my/EAH/Literature/Larry%20Mays%20Hydraulic%20History2008.pdf
 • WATER MANAGEMENT AND EARLY CIVILIZATIONS: FROM COOPERATION TO CONFLICT; Written by Fekri A. Hassan – Institute of Archaeology UCL: http://webworld.unesco.org/water/wwap/pccp/cd/pdf/history_future_shared_water_resources/water_management_early.pdf
 • New World Encyclopedia: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Dam
 • Dam Nation! An Introduction to Dam Impacts &Dam Removal Efforts; by Laura Wildman, Professional Engineer -American Rivers: http://digital.library.ucr.edu/cdri/documents/Wildman_Dam_Nation_Nove2006_Yale_CT.pdf
 • Encyclopedia of the Archaeology of Ancient Egypt: http://what-when-how.com/archaeology-of-ancient-egypt/urbanism-to-wadi-garawi-dam-archaeology-of-ancient-egypt/
 • DAMS FROM THE BEGINNING, Robert B. Jansen: http://ussdams.com/ussdeducation/Media/damsfrombeginning.pdf

Λίγα λόγια για την Οργάνωση Arab Office for Youth and Environment (AOYE)

Το AOYE επιδιώκει να είναι μία από τις καλύτερες ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του περιβάλλοντος και της αειφόρου ανάπτυξης σε εθνικό, αραβικό, μεσογειακό και διεθνές επίπεδο, μέσω ενός ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για το περιβάλλον που συνεδεύεται από μία οικονομική βιώσιμη προσέγγιση. Ιδρύθηκε το 1978 για να προωθήσει την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά θέματα και την ενεργό διαχείριση για το περιβάλλον μας στην Αίγυπτο, τα Αραβικά Έθνη και όλο τον κόσμο. Από την ίδρυσή του, το 1978, το AOYE έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες νέους και ενήλικες μέσω περιβαλλοντικών κατασκηνώσεων, επιστημονικών συμποσίων και ειδικών κοινοτικών προγραμμάτων.

Το AOYE είναι η Γραμματεία του Αραβικού Δικτύου για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (RAED) που περιλαμβάνει περισσότερες από 100 ΜΚΟ από τις αραβικές χώρες, οι οποίες μοιράζονται τις εμπειρίες τους και ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά ζητήματα στη Μέση Ανατολή. Ως η γραμματεία του RAED, το AOYE δημοσιεύει ένα μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο με τίτλο «Montada El-ΒΙΑΗ”. Το AOYE είναι μέλος (ως ΜΚΟ) του MIO-ECSDE.

Επικοινωνία: 3A Masaken Masr lel-Taameer, Zahraa El-Maadi Str., Zahraa El-Maadi, Cairo, Egypt

E: aoye@link.net | W: www.aoye.org | T: +20 2 25161519| F: +20 2 25162961