ΣΗΜΕΡΑ

Ολόκληρο το υδρευτικό σύστημα της Ιερουσαλήμ, μεταξύ αυτών και οι δεξαμενές του Σολομώντα και τα πέντε υδραγωγεία, ερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά τον 19ο αιώνα από τους Charles Wilson και Conrad Schick. Στο πιο πρόσφατο παρελθόν και άλλοι ερευνητές συνέχισαν το έργο των πρώτων.

Οι Βρετανοί ανακαίνισαν τις δεξαμενές του Σολομώντα στις αρχές του 20ου αι. και εγκατέστησαν έναν σταθμό άντλησης (κάτω από τη χαμηλότερη δεξαμενή), για να παρέχει νερό στη Βηθλεέμ (πηγή Attan) και στη συνέχεια στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως επίσης για την άρδευση των καλλιεργειών στην κοιλάδα Artas.

Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες, η εγκατάλειψη των τριών δεξαμενών είχε ως αποτέλεσμα σοβαρές ζημιές τόσο στις δεξαμενές όσο και στους αγωγούς του νερού, που αχρηστεύτηκαν. Πλέον το δίκτυο αυτό δεν εξυπηρετεί την ύδρευση της Ιερουσαλήμ και της Βηθλεέμ και χρησιμοποιείται μόνο από τους κατοίκους του κοντινού χωριού Artas.

Με την κατασκευή του Solomon’s Pools Resort Center το 1997 οι δεξαμενές άδειασαν. Το μεγαλύτερο μέρος του νερού της λεκάνης απορροής που αξιοποιούνταν μέχρι το πρόσφατο παρελθόν (αρχικά μέσω των υδραγωγείων, κατόπιν μέσω πήλινων σωλήνων και πιο πρόσφατα μέσω των σωλήνων από σίδηρο) δεν αξιοποιείται σήμερα.

Η περιοχή των δεξαμενών αποτελεί σήμερα τουριστικό θέρετρο αλλά, σε μεγάλο βαθμό, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ιστορική, θρησκευτική και φυσική τους αξία. Αν οι εκτεταμένες σύγχρονες τουριστικές υποδομές (καταστήματα, ξενώνες κ.λπ.) δεν υλοποιηθούν με προσοχή, η πολιτιστική αξία της περιοχής θα πληγεί σημαντικά.

Τμήματα των υδραγωγείων μπορεί επίσης να αποκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του πολιτιστικού τουρισμού. Το παράδειγμα της ανακαινισμένης σήραγγας του Κατώτερου Υδραγωγείου στην Ιερουσαλήμ, που λειτουργεί ως επισκέψιμο μνημείο από το 2005, μπορεί να προσφέρει χρήσιμα διδάγματα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτή η σήραγγα είναι πλέον ανοικτή στο κοινό και μπορεί να διασχισθεί σε όλο το μήκος της. Πάνω από τη σήραγγα, στο άνοιγμα των φρεατίων, έχουν επίσης δημιουργηθεί σημεία παρατήρησης.

Κλείνοντας, θα πρέπει να υπογραμμιστεί η σημασία της ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για την αξία των σηράγγων και των δεξαμενών, ώστε να τις εκτιμούν και να τις προστατεύουν.

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ