ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

  • 540 – 530 π.Χ.

    Κατασκευή του αρχικού υδραγωγείου του Πεισίστρατου.

  • Πρώτο μισό του 5ου αι. π. Χ.

    Επέκταση του υδραγωγείου

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ