ΣΗΜΕΡΑ

Η κρήνη Φουντάνα στην πρωτεύουσα της Νάξου

Στην πόλη της Νάξου βρίσκεται μια εντυπωσιακή κρήνη, η λεγόμενη Φουντάνα, η οποία χρονολογείται από την περίοδο της Ενετοκρατίας. Αποτελείται από ένα τετράγωνο οικοδόμημα με τέσσερεις αψίδες, στη μέση του οποίου βρίσκεται το πηγάδι. Η κρήνη περιλαμβάνει ένα σύστημα υπερχείλισης, ώστε να επιτυγχάνεται η έξοδος του νερού και η αποστράγγισή του. Η στέγη, η οποία κάποτε στηριζόταν στις τέσσερεις αψίδες, δε σώζεται πλέον.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ