ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

H παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στη Φάση Ι του Προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2008-2009) με υποστήριξη του UNESCO Participation Program και του EU Core funding από το MIO-ESCDE.

Συντελεστές

Γενική επιμέλεια: Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MONUMENTA

Έρευνα: Δάφνη Παπαδοπούλου πολιτικός μηχανικός, MONUMENTA / Στέλιος Λεκάκης, αρχαιολόγος, MONUMENTA / Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MONUMENTA

Αγγλικό κείμενο: Δάφνη Παπαδοπούλου πολιτικός μηχανικός, MONUMENTA 

Photo copyrightΔάφνη Παπαδοπούλου, Στέλιος Λεκάκης, Ειρήνη Γρατσία, Θεμιστοκλής Μπιλής, Μαρία Μαγνήσαλη

Επιμέλεια αγγλικών κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη, Αναστασία Ρονιώτη, Σίλια Ρονιώτη (MIO-ECSDE)

Ελληνκή μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Συντονισμός: Ηρώ Αλάμπεη (MIO-ECSDE)

Βιβλιογραφία

  • Τραυλός, Ι., Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1960.
  • Νίκου Γ. & Ανανιάδης Κ. (Κεφ: Σκοτεινοί αιώνες και κλασσικοί χρόνοι), «Η αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών» ηλεκτρονική έκδοση του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, διαθέσιμη στο http://www.eie.gr/archaeologia/Gr/index.aspx
  • Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, Hacker Art Books, New York, 1980, p. 323.
  • Walks of Heritage in Athens, Athens Municipality & Elliniki Etaireia, Athens 2004.
  • Hellenic Culture portal

Εικόνες:

  • Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, Hacker Art Books, New York, 1980.

Λίγα λόγια για την MONUMENTA

MONUMENTA είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου, που δημιουργήθηκε το 2006 από μια ομάδα αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και περιβαλλοντολόγων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία και την ορθή διαχείριση του φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου των δύο χωρών.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού περιοδικού MONUMENTA (www.monumenta.org), τα προγράμματα για την ενημέρωση του κοινού και των μαθητών, τις παρεμβάσεις για τη διάσωση των μνημείων σε κίνδυνο, διοργάνωση εκδηλώσεων, δημοσιεύσεις κ.λπ.

Το πρόγραμμα «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία», που εφαρμόζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στοχεύει έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να ενεργούν για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής τους, και διερευνά τη σχέση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο με την πολιτιστική και τη φυσική τους κληρονομιά.

Επικοινωνία: 

E: info@monumenta.org (Ειρήνη Γρατσία και Μαρία Κονιώτη)
W: www.monumenta.org