ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Αυτή η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-13 με την υποστήριξη του Anna Lindh Foundation (ALF).

Συγγραφέας: Ziyad Allawneh, ziyadalawneh@gmail.com

Εμπλουτισμός / Επιμέλεια κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη (MIO-ECSDE)

Φωτοφραφίες: Ziyad Allawneh (αλλιώς οι φωτογράφοι αναφέρονται ανά περίπτωση)

Μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Land and Human to Advocate Progress (LHAP)

Ιδρύθηκε το 2000 ως ένας μη κερδοσκοπικός, ιδιωτικός οργανισμός και λειτουργεί ως συμβουλευτικός φορέας και συμμετέχει ως εταίρος σε κινήσεις με στόχο να επηρεάσει, να ενθαρρύνει και να βοηθήσει τις τοπικές κοινότητες σε όλη την Ιορδανία για να εξασφαλίσουν καλύτερη διαχείριση στους φυσικούς πόρους με έναν υγιή και οικολογικά βιώσιμο τρόπο. Το LHAP φιλοξενεί στην έδρα του το Mediterranean Ecological Media Network (MedEcomedia), ένα δίκτυο που αποσκοπεί στην ενίσχυση της ικανότητας των περιβαλλοντικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για την κάλυψη και την κοινοποίηση πληροφοριών προτεραιότητας σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Το LHAP φιλοξενεί επίσης το Αραβικό Δίκτυο για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το ιορδανικό σκέλος (RAED), την ‘ομπρέλα” για τις αραβικές ΜΚΟ Αειφόρου Ανάπτυξης. Το LHAP αποτελείται από σημαντικά όπλα που εργάζονται για να εκπληρωθούν οι στόχοι του, όπως το Δίκτυο Εμπειρογνωμόνων, τη Νεολαία για την Βιώσιμη Ανάπτυξη και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Επικοινωνία:

P.O.Box 340636 Amman 11134 Jordan 

Πηγές

Δημοσιεύσεις

  • Browning 1982, 211-15
  • Life, Death, and Entertainment in the Roman Empire (p236)
  • Gazetteers
  • Coleman 1993, 71 n. 109.
  • Libanius Ad Timocr. 16.
  • Liebeschuetz 1972, 230-1. 162)

Websites

Γενικά για τη Jerash