ΣΗΜΕΡΑ

Σήμερα τα πιο σημαντικά τμήματα του υδραγωγείου έχουν αποκατασταθεί ώστε να είναι προσβάσιμα στους επισκέπτες χάρη στη συνεργασία μεταξύ των επιστημόνων και των τοπικών αρχών, αλλά και χάρη στην κατανόηση και τη συνεργασία των ιδιοκτητών γης, των οποίων οι ιδιοκτησίες συνέπεσαν με τις επιλεγμένες θέσεις έκθεσης.

          Map depicting the areas where the Flerio aqueduct of Naxos has been restored and is now on display.
Map depicting the areas where the Flerio aqueduct of Naxos has been restored and is now on display.

Hydria Virtual Museum

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει πρόσφατα ανασκάψει, μελετήσει και διαμορφώσει σε επισκέψιμους χώρους πέντε σημεία του συνολικού υδραγωγείου, και συγκεκριμένα:

α) στο Φλεριό: είναι επισκέψιμα λατομεία με δύο ημιτελή αγάλματα, ένα ιερό κοντά στην πηγή, καθώς και η είσοδος της σήραγγας του υδραγωγείου,

          The entrance shaft to the tunnel of the ancient aqueduct in Flerio, Naxos.
The entrance shaft to the tunnel of the ancient aqueduct in Flerio, Naxos.

Hydria Virtual Museum

β) στην Κατσοπρίνη-Λεφτέρα-Αίμαζο εκτίθενται τμήματα από όλες τις φάσεις του υδραγωγείου,

γ) στο Κριτομάτι (ή Λουροί) – στον Άγιο Θαλέλαιο: εκτίθενται τμήματα της ύστερης ρωμαϊκής φάσης του υδραγωγείου,

δ) στον Άγιο Στέφανο: εκτίθενται τα ερείπια μιας παλαιοχριστιανικής εκκλησίας και τμήματα του υδραγωγείου,

ε) στη Φουντάνα και τον πύργο στο κάστρο της Χώρας: εκτίθενται αρχαία και πιο πρόσφατα έργα παροχής νερού. 

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ