ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • Τέλη 6ου αι. π.Χ.

  πρώτη φάση της κατασκευής του υδραγωγείου του Φλεριού.

 • Ρωμαϊκοί χρόνοι

  γίνεται ριζική ανακατασκευή του υδραγωγείου, με διατήρηση της αρχικής διαδρομής και κατασκευή ενός πετρόκτιστου καναλιού, με υπόγεια και υπέργεια τμήματα.

 • 4ος αι. μ.Χ.

  το ρωμαϊκό κανάλι αντικαθίσταται από ένα νέο, παρόμοιο με το πρώτο.
 • 8ος αι. μ.Χ.

  το υδραγωγείο του Φλεριού παύει να είναι σε χρήση.
 • 2003

  Η αρχαιολογική ανασκαφή έφερε στο φώς την είσοδο της σήραγγας του υδραγωγείου στο Φλεριό. Σήμερα τμήματα του υδραγωγείου είναι επισκέψιμα, κατά μήκος του.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ