ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-13 με την υποστήριξη του Anna Lindh Foundation (ALF).

Συντελεστές

Συγγραφέας:

 • Zakaria LAHLAL: ερευνητής, Université Mohamed V Souissi / CMED 

Επιμέλεια και εμπλουτισμός κειμένου:

 • Mohamed Ftouhi και ElGhazouani Abdelkarim, CMED, E: cmepe2000@yahoo.fr

Αγγλική μετάφραση και επιμέλεια:

 • Ηρώ Αλάμπεη, MIO-ECSDE

Ελληνική μετάφραση:

 • Σπυριδούλα Πυρπύλη

Βιβλιογραφία

Γαλλική/Αγγλική

 • Abdellatif Benchrifa & Will D.Swearingen : L’Afrique du nord face aux menaces écologiques, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Hmaines –Rabat 1995.
 • Ferré M. & Ruhard, J – Les bassins des Abda-Doukkala et du Sahel, de Azemmour à Safi – Ressources en eau du Maroc – Tome 2 – 1975.
 • Gigout – Etudes géologique sur laMeseta Marocaine occidentale (Arrière Pays de Casa, Mazagan et Safi) – 1951.
 • Kabbaj A. & Combe M – Présentation du domaine atlantique – Ressources en eau du Maroc – Tome 2 – 1975.
 • Naser I.FARUQUI, Asit K.BISWAS et Murad J.BINO «la gestion de l’eau selon l’islam», collection: Economie et Développement, 2003.
 • Water in the Arab world, perspectives and Prognoses. Edited by Peter Roger & Peter Lydon
 • Zakaria LAHLAL: La morphogenèse et la dynamique du littoral de Safi.PFE, Département des sciences naturelles et de Géographie, faculté polydisciplinaire de Safi.2010.
 • Sandrine SIMON, (2011) Open University, UK, “From Traditional to Modern Water Management Systems; Reflection on the Evolution of a  ‘Water Ethic’ in Semi-Arid Morocco Available at http://oro.open.ac.uk/32297/2/

Αραβική

 الحسين إسكان – تكنولوجيا التحكم في الماء بالجنوب المغربي خلال العصر الوسيط – مجلة أمل – العدد 24 .

عبد الغني الجميلي – دراسة جيومرفولوجية لجزء من الهضاب الجنوبية الغربية لمنطقة عبدة، “رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا” الرباط 1989.

عز الدين كرا – عبدة المجال والقبيلة ضمن سهل دكالة (قراءة تاريخية) – مداخلات المناظرة التي نظمت حول هيكلة الجهة وتدبير شؤونها – 1998.

كريمة صحيف – الموارد المائية بعبدة: الدينامية والإعداد – بحث لنيل الإجازة – الكلية المتعددة التخصصات بآسفي – 2005/2006.

Φωτογραφίες

 • http://www.alaoula.ma/detail_emission.php?id_emission=654&lang=fr
 • http://www.association-arganier.fr/photom8.html
 • http://www.flm.ucam.ac.ma/fr/index.php/formations/cycle-master/leau-dans-lhistoire-du-maroc
 • http://www.mohamadghazi.blogspot.com
 • http://rhilaabas.arabblogs.com/rhila49/archive/2008/11/727754.html

Club Marocain de l’évironnement et le development (CMED)

To CMED ιδρύθηκε το 1986 ως εθνική ομοσπονδία.

Κύριοι στόχοι:

 • Προώθηση της ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας (IEC) που σχετίζονται με το περιβάλλον, τον πληθυσμό και την αειφόρο ανάπτυξη
 • Ολοκλήρωση μελετών πεδίου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της κοινότητας
 • Υλοποίηση δράσεων πεδίου για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

Οι τομείς προτεραιότητάς του περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα: το νερό, τη βιοποικιλότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κλιματική αλλαγή, την προστασία του εδάφους και την καταπολέμηση της απερήμωσης, την πρόληψη πρόκλησης στερεής-υγρής ρύπανσης, τους ανθρώπινους οικισμούς και τα περιβαλλοντικά θέματα, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην ισορροπία του περιβάλλοντος, και την εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη.

Το CMED είναι μέλος διαφόρων δικτύων, όπως το MIO-ECSDE (Ελλάδα) / το Ραέντ (Αίγυπτος) / το Espace associatif (Μαρόκο)

Επικοινωνία:CMED- Faculté des Sciences de l’Education- Madinat Al IRFANE- Rabat- Maroc  

T: 00212661546594 E: cmepe2000@yahoo.fr