ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Αυτή η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-2013.

Ομάδα Έργου

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης συντονίστηκε από το SBE Malta (Sustainable Built Environment Malta), σε συνεργασία με το NTM (Nature Trust Malta). Η ομάδα SBE Malta περιλαμβάνει ιδίως εμπειρογνωμόνες σχετικά με τις υδρομαστευτικές στοές νερού, πολιτικούς μηχανικούς, μηχανικούς υλικών και ειδικούς στις στρατηγικές διαχείρισης.

Το SBE Malta είναι μια εθελοντική οργάνωση στη Μάλτα που ασχολείται με την προώθηση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στο δομημένο περιβάλλον. Συστάθηκε από ακαδημαϊκούς στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, των πόρων, της διαχείρισης των αποβλήτων, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης. www.sbemalta.weebly.com.

Η ομάδα εμπειρογνωμόνων που συνέβαλαν συστάθηκε ως ακολούθως:

Συντονιστής Έργου: Ruben Paul Borg, Πρόεδρος του Συμβουλίου του SBE Malta (ruben.p.borg@um.edu.mt)

Ιστορικός Σύμβουλος: Keith Buhagiar Μέλος του SBE Malta (Αρχαιολόγος και Ερευνητής των υδρομαστευτικών στοών νερού)

Υποστήριξη έργου: Συνεργασία Μελών του Συμβουλίου του SBE Malta και Τακτικών Μελών του Οργανισμού

Συντονισμός / Επιμέλεια κειμένων: Ηρώ Αλάμεπη (MIO-ECSDE)

Μετάφραση κειμένων: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Βιβλιογραφία

 • Zammit Maempel J, 1977, An Outline of Maltese Geology, Malta.
 • Pedley M, Hughes Clarke M, Galea P., 2002, Limestone isles in a Crystal Sea, The Geology of the Maltese Islands, PEG, Malta.
 • Buhagiar K., 2012 ‘Caves in Context: the late medieval Maltese scenario’, in Caves in Context: the Cultural Significance of Caves and Rockshelters in Europe, edited by Knut Andreas Bergsvik and Robin Skeates, Oxbow Books, UK, 153 – 165.
 • Buhagiar K., 2012 Environmental Education: Malta and Beyond, edited by George A. Said-Zammit, Miller Publishing, Malta.
 • Buhagiar K., 2008 ‘Water Management in Medieval and Early Modern Malta’, in the Hybleans in Malta, edited by Anthony Bonanno and Pietro Militello, Palermo, 259-267.
 • Buhagiar K., 2008 ‘Baħrija – Its Archaeological Significance’, Melita Historica, Vol. XIV no. 4, (2007), 357-374.
 • Buhagiar K., 2008‘Comino: historical and archaeological observations’, in Malta Archaeological Review, Issue 7, (2004 – 2005), 8 – 14.
 • Buhagiar K., 2007 ‘Water Management Strategies and the Cave-Dwelling Phenomenon in Late-medieval Malta’, in Medieval Archaeology, vol. 51, 103 – 131.
 • Buhagiar K., 2003 ‘L-Għar ta’ Baldu Water Gallery’, in The Sunday Times, 16th November, 44 – 45.
 • Buhagiar K., 2003 ‘The Cave-Dwellers of Għar il-Kbir’, in The Sunday Times, 6th April, 44 – 45.
 • Buhagiar K., 2001 ‘The Latnija Troglodytic Settlement’, in The Oracle – The Journal of the Group Arkeoloġiku Malti, Issue 2, 3 – 9.
 • Buhagiar K., 2000 ‘The Roman Bath at the Ta’ Baldu Tenement’, in Treasures of Malta, Vol. VI no. 2, 47 – 51.
 • Buhagiar K., ‘Sustainable Development’, 64 – 68; ‘What is Biodiversity’, 102 – 111; and ‘Our Towns and Villages’, 122 – 133.  The following sections were co-authored with Mr Eman Vella: ‘Rocks and their Formation’, 20 – 27; ‘The Ecosystem’, 52 – 59; ‘The Importance of Water’, 82 – 87.

Διδικτυακές πηγές

Malta/Gozo Cistern Exploration Project: http://users.csc.calpoly.edu/~zwood/MaltaMapping/index.html

Animation

DigiMagix, www.digimagix.gr

Το πρόγραμμα Alter Aqua

Το Πρόγραμμα Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων στη Μάλτα (NCWR), επίσης γνωστό ως Alter Aqua, είναι ένα πρόγραμμα πολλών ενδιαφερομένων και φέρνει κοντά τους Global Water Partnership Mediterranean (GWP-Med), το Ministry for Gozo (MGOZ) και το EcoGozo Project, καθώς και το Coca-Cola System in Malta (Coca-Cola Malta and General Soft Drinks Co. Ltd). Το Alter Aqua περιλαμβάνει την εγκατάσταση και την επανένταξη συστημάτων μη συμβατικών υδατικών πόρων (NCWR) (κυρίως συλλογή των ομβρίων υδάτων και απόνερων) σε επιλεγμένα δημόσια κτίρια και χώρους, με ιδιαίτερη έμφαση στα σχολεία.

Οι δραστηριότητές του περιλαμβάνουν επίσης εκπαιδευτικές πρακτικές παρεμβάσεις στα σχολεία, επιμορφωτικά σεμινάρια των εκπαιδευτικών, σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων για τις τοπικές αρχές και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους ντόπιους τεχνίτες, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τη NCWR και τη βιώσιμη χρήση του νερού. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες υλοποιούνται από τη Nature Trust Malta και την ΕΚΟ Skola, σε συνεργασία με το MIO-ECSDE. Το Πρόγραμμα επιχορηγείται κυρίως από το Ίδρυμα της Coca-Cola.

www.gwpmed.org  |  www.ecogozo.com