ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 685 μ.Χ.

  Ο Επίσκοπος Ιωάννης Μάρωνας ορίστηκε Πατριάρχης. Έχτισε ένα τοξωτό πέτρινο κελάρι πάνω από την πηγή, την οποία χρησιμοποίησε ως ερημητήριο για προσευχή και διαλογισμό. Η πηγή αργότερα πήρε το όνομά της από αυτόν. Κατά τους επόμενους αιώνες η περιοχή κατοικήθηκε και το νερό της πηγής χρησιμοποιήθηκε για πόση, για άρδευση και για κάθε οικιακή χρήση.

 • 1299 μ.Χ.

  Πολεμιστές που μάχονται τους Mαμελούκους έμειναν στην κοιλάδα του Harba και χρησιμοποιούσαν την πηγή για πόσιμο νερό. Οι κάτοικοι εκτοπίστηκαν από τα χωριά τους στα al Aakoura, al Mnaytra και Tannourine.

 • 1550 μ.Χ.

  Οι αρχικοί κάτοικοι που εκτοπίστηκαν άρχισαν να επιστρέφουν στα χωριά τους …

 • 1700 μ.Χ.

  Οι περισσότεροι από τους κατοίκους αγόρασαν πίσω τα εδάφη τους.

 • 1945 μ.Χ.

  Ένας Λιβανέζος μετανάστης από το χωριό Ghoum επέστρεψε από τις ΗΠΑ με την ιδέα της άντλησης νερού από την πηγή για τους κατοίκους του χωριού. Το σχέδιο αυτό δεν πραγματοποιήθηκε.

 • 1965 μ.Χ.

  Το χωριό Ghouma απέκτησε δίκτυο ύδρευσης και οι κάτοικοι έπαψαν να στηρίζονται στην πηγή.

 • Σήμερα

  Το νερό της πηγής χρησιμοποιείται μόνο από βοσκούς, κυνηγούς και λίγους επισκέπτες.

Next: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ