ΣΗΜΕΡΑ

Η πηγή του Αγίου Ιωάννη Μάρωνα είναι δημόσια. Μετά την εγκατάσταση του συστήματος δικτύου υδροδότησης στο χωριό Ghouma η πηγή έχει εγκαταλειφθεί και χρησιμοποιείται μόνο από βοσκούς, κυνηγούς και λίγους επισκέπτες.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, οι κάτοικοι του χωριού Ghouma γνωρίζουν πολύ καλά την αξία και τη σημασία της πηγής. Θα ήθελαν να επωφεληθούν από αυτή σε θρησκευτικό, περιβαλλοντικό και τουριστικό επίπεδο.

Προτείνονται από αυτούς οι ακόλουθες ιδέες:

  • Να ενταχθεί η περιοχή στον οικοτουριστικό χάρτη του Λιβάνου.
  • Να γίνει συντονισμός με τις θρησκευτικές αρχές για να συμπεριλάβουν αυτή την περιοχή στον αντίστοιχο θρησκευτικό χάρτη … επίσης μια πρόταση, να εμφιαλώνεται το νερό και να διατίθεται σε θρησκευτικούς επισκέπτες.
  • Να χτιστεί μικρό φράγμα μπροστά από την πηγή με το οποίο θα μπορούσε να συλλέγεται το νερό της βροχής και να σχηματίζει μαζί με το χειμερινό ποτάμι μια τεχνητή λίμνη, όπου θα μπορούσαν να εκτρέφονται ψάρια.
Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ