ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η παρούσα μελέτη υλοποιήθηκε στη φάση III του Προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2012-13) με χορηγό το Ευρωμεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh (ALF).

Φορείς

Συγγραφείς: Mélanie Polifroni (U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée); Céline Labbé (U Marinu CPIE Bastia Golo Méditerranée); Hélène Portafax (Mairie de Bonifacio)
Συντονισμός, Αγγλική επιμέλεια:  Iro Alampei, MIO-ECSDE
Ελληνική μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη 

Βιβλιογραφία

  • Ferton, Ch. 1909. L’escalier du Roi d’Aragon à Bonifacio (Corse). Bulletin de la société préhistorique de France, Tome 6, N  5, pp 263-272. 
  • F. de Lanfranchi, M.C. Weiss, la Civilisation des Corses-les Origines-Editions Cyrnos et Méditerranée, 1973, page 15.
  • J. Lemeunier, Bonifacio de l’époque Néolithique à nos jours, M. Leconte Marseille, 1951).
  • Dossier ville d’art et d’histoire, Collectif.
  • Tercé, M. 2012. Les fortifications de Bonifacio : des bastions de Gênes aux casemates Maginot, Albiana, 300p.

Διαδίκτυο

U TUBE