ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-2013 με την υποστήριξη του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh (ALF).

Συντελεστές

Συγγραφή:

Μετάφραση στα Ελληνικά:

 • Σπυριδούλα Πυρπύλη

Συντονισμός / Επιμέλεια: 

 • Ηρώ Αλάμπεη, MIO-ECSDE 

Λίγα λόγια για την οργάνωση “Association Ecologique de Boumerdes” (AEB) 

Η Association Ecologique de Boumerdes είναι μια μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση, που ιδρύθηκε στις 29 του Αυγούστου του 1989. 

Η αποστολή / κύριοι στόχοι της οργάνωσης είναι: 

 • Η καταπολέμηση της ρύπανσης, 
 • Η προστασία του περιβάλλοντος, 
 • Η εξοικονόμηση και η ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων 
 • Η προστασία της βιοποικιλότητας 
 • Η προστασία των πόρων της Μεσογείου 
 • Η προστασία ιστορικών μνημείων

Επικοινωνία με την οργάνωση: aeb_boum@hotmail.com

Βιβλιογραφία

 1. Chaid-Saouidi, Y : Dellys, aux mille temps. Editions Dar el Waai. Alger, 2010. 
 2. Ben Naamane Ismail : La ville de Dellys (Tadlles). Etude historique et archéologique de l’époque islamique. Editions El Amel (en arabe)
 3. Lounes AKRETCHE : Manuel pour la  réhabilitation de la ville Dellys 2012. 
 4. http://encyclopedieberbere.revues.org/2231