ΣΗΜΕΡΑ

Στη Dellys σήμερα ελάχιστα απομένουν από τον αρχαίο οικισμό. Κυριαρχεί ο σύγχρονος οικισμός που έχει επεκταθεί από την περίοδο της Γαλλικής κατοχής. Ο σεισμός που έπληξε την πόλη το 2003 επηρέασε έντονα το ιστορικό κέντρο της, αφήνοντας πολλά κτίρια ερειπωμένα, παλιά και νέα.

Δυστυχώς η πόλη, και ειδικότερα το ιστορικό της κέντρο, έχει για αρκετές δεκαετίες υποστεί μια διαδικασία περιθωριοποίησης που προκύπτει από διάφορα τοπικά δυναμικά. Σήμερα το Kasbah είναι κακοσυντηρημένο και ως εκ τούτου βρίσκεται σε κίνδυνο.

Η πόλη παραμένει, ακόμη και σήμερα, απομονωμένη για συγκεκριμένους λόγους στην Αλγερία: μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, που μάστιζε την περιοχή κατά τη διάρκεια των ετών 1990-2000, παρεμποδίζουν την πρόσβαση στην περιοχή. Οι κάτοικοι της Dellys καταγγέλλουν ότι αυτή η κατάσταση συνέβαλε στην καθυστέρηση, αν όχι στο πάγωμα της τοπικής οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης, που βασίζεται στις σχέσεις με τις γειτονικές περιοχές αλλά και τον τουρισμό.

Σήμερα η προστατευόμενη περιοχή της Dellys ξυπνά την ελπίδα για μια καλύτερη πόλη. Σε ένα εξελιγμένο μελλοντικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, η ιστορία και η κληρονομιά της όμορφης παραθαλάσσιας πόλης πρέπει να επιστραφεί σε αυτή και η ευημερία της να στηρίζεται σε μια ισόρροπη ανάπτυξη του εμπορίου, της αλιείας και του τουρισμού.

Next: ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ