ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

H παρούσα μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε κατά τη II Φάση του έργου ΥΔΡΙΑ (Νοέμβριος 2010 – Δεκέμβριος 2011) με την υποστήριξη του UNESCO Participation Program.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Sofiane Khoukhi, Σύλλογος εθελοντών Touiza de la Wilaya της Αλγερίας, http://www.touizaalger.org
Μετάφραση από τα Γαλλικά: Έλσα Στουρνάρα (MIO-ECSDE)
Επιμέλεια αγγλικών Ελεάνα Τσακίρη & Ηρώ Αλάμπεη (MIO-ECSDE) 
Μετάφραση στα ελληνικά: Σήλια Ρονιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Timimouns foggara (Algeria): A heritage in danger Boualem Remini, Bachir Achour, Jean Albergel, Arabian Journal of Geosciences, April 2011, Τόμος 4, Τεύχος 3-4, σελίδες  495-506.(Τελευταία Επίσκεψη 12/2012):  http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12517-010-0139-9?LI=true