ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε στην Φάση Ι του προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2008-2009) με την υποστηριξη της UNESCO (Participation Program) και του Ευρωπαικού Προγράμματος Core funding του MIO-ECSDE.

Συντελεστές 

Γενική Επιμέλεια: Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MONUMENTA

Έρευνα: Δάφνη Παπαδοπούλου πολιτικός μηχανικός, MONUMENTA / Στέλιος Λεκάκης, αρχαιολόγος, MONUMENTA / Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MONUMENTA

Κείμενα: Δάφνη Παπαδοπούλου πολιτικός μηχανικός, MONUMENTA

Δικαιώματα Φωτογραφιών: Δάφνη Παπαδοπούλου,  Στέλιος Λεκάκης,  Ειρήνη Γρατσία, Θεμιστοκλής Μπίλης, Μαρία Μαγνήσαλη.

Αγγλική Επιμέλεια: Αναστασία Ρονιώτη & Σίλια Ρονιώτη (MIO-ECSDE).

Ελληνική Μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Συντονισμός: Ηρώ Αλάμπεη

Βιβλιογραφία

Lang, M., Waterworks in the Athenian AgoraASCSA, Princeton 1968.

Τραυλός, Ι., Πολεοδομική Εξέλιξις των Αθηνών, Εκδόσεις ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1960.

http://odysseus.culture.gr/h/3/gh351.jsp?obj_id=2485

http://www.hydriaproject.info/en/greece-athens-eridanos-river/importance1

Εικόνες

Lang, M., Waterworks in the Athenian AgoraASCSA, Princeton 1968.

Travlos, J., Pictorial Dictionary of Ancient Athens, Hacker Art Books, New York, 1980.

Λίγα λόγια για τη MONUMENTA

MONUMENTA είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου, που δημιουργήθηκε το 2006 από μια ομάδα αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και περιβαλλοντολόγων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία και την ορθή διαχείριση του φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου των δύο χωρών. 

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού περιοδικού MONUMENTA (www.monumenta.org),  τα προγράμματα για την ενημέρωση του κοινού και των μαθητών, τις παρεμβάσεις για τη διάσωση των μνημείων σε κίνδυνο, διοργάνωση εκδηλώσεων, δημοσιεύσεις κ.λπ.

Το πρόγραμμα “Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία”,  που εφαρμόζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στοχεύει έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να ενεργούν για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής τους, και διερευνά τη σχέση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο με την πολιτιστική και τη φυσική τους κληρονομιά.

Επικοινωνία
E: info@monumenta.org (Ειρήνη Γρατσία ή Μαρία Κονιώτη)
W: www.monumenta.org