ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • Πριν από τον 6ο αι. π.Χ.

  Πριν από τον 6ο αι. π.Χ.: Τμήματα (λαιμός και ώμοι) από σπασμένους πίθους (μεγάλα αποθηκευτικά αγγεία) χρησιμοποιήθηκαν ως στόμια στα πηγάδια της Αρχαίας Αγοράς.

 • 6ος αι. π.Χ.

  6ος αι. π.Χ.: Τα φρεάτια της αρχαίας Αγοράς αρχίζουν να ενισχύονται με λιθοδομή από μικρούς λίθους. Τα στόμιά τους σχεδιάζονταν ειδικά για να χρησιμοποιηθεί από πηλό στην αρχή και αργότερα από πέτρα.

 • Β΄ μισό του 6ου αι. π.Χ.

  Κατασκευάζεται το οικοδόμημα της Νοτιοανατολικής Κρήνης (Εννεάκρουνου).

 • Τέλη του 6ου αι. π.Χ.

  Κατασκευάζεται ένα υδραγωγείο που αποτελείται από αγωγό που ενδεχομένως φέρνει νερό στην Εννεάκρουνο.

 • Αρχές του 5ου αι. π.Χ.

  Κατασκευάζονται τα μεγάλα έργα αποστράγγισης.

 • Late 5th – beginning of 4th century BC

  The Great Drain is extended to the east and to the west.

   

 • 4ος αι. π.Χ. onwards

  Τα πηγάδια αρχίζουν να εμφανίζονται με ειδικά, κυκλικά πήλινα στόμια, για να εξασφαλίζεται ένας ανθεκτικός κάθετος άξονας.

 • 4ος αι. π.Χ.

  Εκτεταμένα έργα νερού πραγματοποιούνται στην Αγορά, κατά τη διάρκεια της περιόδου που η Αθήνα υποφέρει από εκτεταμένες ξηρασίες. Μεταξύ αυτών, το οίκημα της Νοτιοδυτικής Κρήνης, ένα υδραγωγείο σε ασβεστόλιθο κάτω από το ανατολικό-δυτικό δρόμο της Αγοράς και το ρολόι νερού.

 • Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί χρόνοι:

  Πιο εξελιγμένα συστήματα άντλησης νερού εφευρέθηκαν, με μια τροχαλία που στηριζόταν σε πέτρινο πλαίσιο πάνω από το πηγάδι.

Next: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ