ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης ολοκληρώθηκε το 2012-2013 με την υποστήριξη του Ευρωμεσογειακού Ιδρύματος Anna Lindh (ALF).

Συντελεστές

Συγγραφή: Kristina Buzuk, IPEMED & Tonći Tadić, IPEMED, kristina@emef.hrwww.emef.hr

Animation: DigiMagix, www.digimagix.gr

Μετάφραση στα Ελληνικά: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Συντονισμός / Επιμέλεια: Ηρώ Αλάμπεη, MIO-ECSDE 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες στους κους Dubokovic και Bozikovic για την παραχώρηση δεδομένων και φωτογραφιών.

Βιβλιογραφία:

Ιστοσελίδες:

Videos: