ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 5ος – 6ος αι. π.Χ.

  Υπάρχουν ενδείξεις ύπαρξης μιας μικρής φυλετικής κοινότητας Ιλλυριών της Εποχής του Σιδήρου στο Stari Grad, πάνω στο νησί Hvar, που χρονολογούνται αυτή την περίοδο.

 • 4ος αι . π.Χ.

  Οι αρχαίοι Έλληνες άποικοι ίδρυσαν τη Φάρο (σύγχρονο Stari Grad) ως μια αγροτική αποικία στο νησί Hvar, λόγω της ύπαρξης μιας μεγάλης πεδιάδας με πολλές πηγές και ρέματα.

 • 219 π.Χ.

  Η Φάρος κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή η πόλη ανοικοδομήθηκε με το όνομα ” Pharia “. Όσον αφορά στη ρωμαϊκή περίοδο, ολόκληρο το νησί διατρέχεται από ίχνη εγκαταστάσεων σχετικών με εργασία και ελεύθερο χρόνο, όπως φαίνεται από τις ανασκαφές σε πολλές βίλες κ.λπ. Πολλές δεξαμενές χτίστηκαν κατά την περίοδο αυτή στην πεδιάδα του Stari Grad, μερικές από τις οποίες χρησιμοποιούνται ακόμη.

 • 5ος – 6ος αι. μ.Χ.

  Έχουμε τα πρώτα ίχνη του Χριστιανισμού, όπως αποδεικνύεται από τάφους, ένα βαπτιστήριο και ψηφιδωτά.

 • Μέσα 13ου αι. μ.Χ.

  Το Hvar κατακτήθηκε από τους Ενετούς, οι οποίοι διατήρησαν σχεδόν μόνιμο πολιτικό έλεγχο του νησιού μέχρι το 1797.

 • 19ος αι . μ.Χ

  Αρδευτικά έργα έγιναν στην πεδιάδα του Stari Grad και ένα κτηματολογικό σύστημα καταρτίστηκε από την αυστριακή διοίκηση της εποχής εκείνης. Στο τέλος του αιώνα η αμπελουργία επηρεάστηκε σοβαρά από την ασθένεια της φυλλοξήρας. Αυτό οδήγησε στην εγκατάλειψη της γεωργικής γης και σε ένα αρχικό κύμα αγροτικής μετανάστευσης.

 • 20ος αι. μ.Χ.

  Τα χωριά αμπελοκαλλιέργειας του νότου έχουν εν μέρει εγκαταλειφθεί. Η δομή του κτηματολογίου της γης και τα μονοπάτια διατηρήθηκαν, αλλά υπέστησαν φθορές λόγω έλλειψης συντήρησης.

 • 2008

  Η πεδιάδα του Strari Grad εισέρχεται στο Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η γεωργική πεδιάδα του Stari Grad παραμένει σε συνεχή χρήση, με τις ίδιες αρχικές καλλιέργειες για 2400 χρόνια. Αυτό μαρτυρά τη διαχρονικότητα και αειφορία τους στο διάβα των αιώνων.

 • 2013

  Κατά τη διάρκεια της έρευνας για το έργο HYDRIA εμφανίζεται το πρόβλημα της χωροθέτησης των αρχαίων ποταμών.

Next: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ