ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • περ. 560 π.Χ.

  Το υδραγωγείο αρχίζει να κατασκευάζεται. Περίπου 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση, κόβεται το πάνω τμήμα των κλειστών, πήλινων σωλήνων για να διευκολυνθεί ο καθαρισμός τους εσωτερικά.

 • περ. 460 π.Χ.:

  Ο Ηρόδοτος επισκέπτεται τη Σάμο και σχολιάζει το όρυγμα του Ευπαλίνου. Κατά τη διάρκεια της Ρωμαϊκής περιόδου γίνονται επισκευές με πέτρινους τοίχους από μικρές πέτρες και κονίαμα ως συνδετικό υλικό και θολωτή στέγη.

 • 7ος αι. μ.Χ.

  Το όρυγμα λειτουργεί ως καταφύγιο, πιθανώς την περίοδο των Αραβικών επιδρομών. Ο αγωγός παύει να λειτουργεί λόγω προσχώσεων, και έκτοτε εγκαταλείπεται.

 • 1853

  Ο Γάλλος αρχαιολόγος V. Guérin εντοπίζει και ανασκάπτει μέρος του υπόγειου αγωγού, χωρίς όμως να εντοπίσει το όρυγμα. Αυτό ανακαλύπτεται μερικά χρόνια αργότερα από έναν ντόπιο μοναχό.

 • 1882

  Οι πρώτες προσπάθειες για τον καθαρισμό και τη λειτουργική αποκατάσταση του αγωγού εγκαταλείπονται. Ένα μικρό κτίριο ανεγείρεται στη νότια είσοδο της σήραγγας.

 • 1883

  Ο αρχαιολόγος Ε. Fabricius του ΓΑΙ ερευνά το όρυγμα και δημοσιεύει το έργο του καθιστώντας το υδραγωγείο γνωστό στην ακαδημαϊκή κοινότητα και το κοινό.

 • 1884

  Ο Έλληνας αρχαιολόγος Ε. Σταματιάδης δημοσιεύει το άρθρο «Περί του εν Σάμω ορύγματος του Ευπαλίνου», σχολιάζοντας την ανακάλυψη.

 • 1971-1973

  Ο διευθυντής του DAI, U.Jantzen, ανασκάπτει και ερευνά το όρυγμα.

 • Δεκαετία 1970:

  Ο Η. Kienast αναλαμβάνει το έργο της τεκμηρίωσης και της δημοσίευσης του υδραγωγείου που ολοκληρώνεται 20 χρόνια αργότερα.

 • Δεκαετία 1980

  Ο αρχαιολογικός χώρος ανοίγει για το κοινό.

 • 1992

  Ο αρχαιολογικός χώρος κηρύσσεται Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 • 2011

  Το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο εγκρίνει μελέτη, που καθιστά το όρυγμα επισκέψιμο από το ένα άκρο του στο άλλο, και η οποία αναμένει την εφαρμογή της.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ