ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης πραγματοποιήθηκε στην Φάση Ι του Προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2008-2009), με την υποστήριξη του UNESCO Participation Program και του ΜΙΟ-ECSDE (EU Core funding).

Συντελεστές

Συγγραφέας: Αλέξης Μιχαηλίδης, αντιδήμαρχος Λάρνακας (2009), συγγραφέας και ανεξάρτητος ερευνητής Ε: smands@cytanet.com.cy 

Επιμέλεια αγγλικού κειμένου:  Ηρώ Αλάμπεη, Αναστασία Ρονιώτη, Σίλια Ρονιώτη (MIO-ECSDE)

Μετάφραση στα Ελληνικά: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Βιβλιογραφία

Διενθής: 

 • Andreas Demetriou. “Phoenicians in Cyprus: The case of Kition”. Archaeologia Cypria Vol. IV, Nicosia 2001.
 • Glenn E. Markoe. “PHOENICIANS”. The British Museum Press, Avon 2000
 • Electronic site “Water History. Technology: Qanats”.
 • Electronic site “The Qanats of Iran”.
 • Kyriakos Nicolaou. “The Historical Topography of Kition” Studies in the Mediterranean Archaeology, Vol. XLIII. Gothenburg, 1976.
 • Marguerite Yon. “Kitio Dans Les Textes” Kition-Bamboula Vol. V. Editions Recherche sur les Civilizations, Paris 2004.
 • Marguerite Yon. “Excavations at the City and Port of Kition”. Bank of Cyprus Foundation for Culture, Nicosia 1994
 • Marguerite Yon. “Kition de Chypre” Ministère des Affaires Etrangères, Paris 2006.
 • Marguerite Yon. “Kition dans les Textes” Ministère des Affaires Etrangères. Paris 2002.
 • Nina Jidejian. “Tyre Through the Ages”. Librairie Oriental. Beirut 1996.
 • Paul Astrom. “Hala Sultan Teke”. Studies in the Mediterranean Archaeology, Vol. 1-10, Gothenburg, 1989.
 • Vassos Karageoghis. “Kition: Mycenaean and Phoenician Discoveries in Cyprus”. Thames and Hudson, U.K. 1976.
 • Vassos Karageorghis et al. “Early Metallurgy in Cyprus 4000-500 B.C. Pierides Foundation Larnaca. Nicosia 1982
 • Vassos Karageorghis.  “Excavations at Kition” Vol. I-V. Dept Antiq. Nicosia 1989

Ελληνική: 

 • Αρχιμανδρίτου Κυπριανού. «Ιστορία Χρονολογική της Νήσου Κύπρου». Τύποις Ευαγόρα, Λευκωσία 1902.
 • Αλέξης Μιχαηλίδης και Σοφοκλής Χριστοδουλίδης. «Υδατοπρομήθεια Λάρνακας: 4000 Χρόνια Ιστορίας» Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, Λάρνακα 2005.
 • Άντρος Παυλίδης. «Μεγάλη Κυπριακή Εγκυκλοπαιδεία», λήμματα: Κίτιον, Χαλά Σουλτάν Τεκέ, Λάρνακα.
 • Άντρος Παυλίδης. «Η Κύπρος ανά τους Αιώνες –μέσα από κείμενα ξένων» Λευκωσία 1994.
 • Δήμος Λευκωσίας. «Η Ζωή στην Κύπρο κατά τους ΙΗ΄ και ΙΘ Αιώνες μ.Χ. Λευκωσία, 1984. 
 • Δήμος Λάρνακας . «Ιστορία της Λάρνακας». Λάρνακα, 2005.
 • Δήμος Λάρνακας. «Λάρνακα δια μέσου των Αιώνων – Πρακτικά 2ου Κιτιακού Συμποσίου». Λάρνακα 1999.
 • Κάτια Χατζηδημητρίου. «Ιστορία της Κύπρου». Λευκωσία 1987.
 • Λεοντίου Μαχαιρά. «ΧΡΟΝΙΚΟΝ». Επιμέλεια Άντρου Παυλίδη. Εκδόσεις Φιλόκυπρος. Λευκωσία 1995.
 • Νεοκλής Κυριαζής, «Ο Δήμος Λάρνακας Εντός μιας Πεντηκονταετίας 1878-1928», επανέκδοση Δήμος Λάρνακας 1995.
 • Νεοκλής Κυριαζής, «Το Πόσιμον Υδωρ της Λάρνακας», Κυπριακά Χρονικά έκδοση 8, Λάρνακα 1931.
 • Παύλος Φλουρέντζος. «Οδηγός Επαρχιακού Μουσείου Λάρνακας», Λευκωσία 1995.
 • Τριαντάφυλλος Παπαζώης. Η Σπάθη του Μεγάλου Αλεξάνδρου. «Αρχαιολογία», Τομος 77. Αθήνα, Ιούνιος 2001.
 •  Φίλιου Ζανέττου. «Ιστορία της Νήσου Κύπρου» Εκδ. Επιφανίου, Λευκωσία 1997.

Ιστοσελίδες: 

 • http://www.youtube.com/watch?v=jcb6lRn4hkA : Case study author Alexis Michaelides guides us through the ancient aqueduct of Larnaca, known as “kamares” (video if 2011 in Greek language)

Λίγα λόγια για το Δήμο Λάρνακας

Ο Δήμος Λάρνακας είναι ένας από τους τρεις παλαιότερους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης της Κύπρου. Δημιουργήθηκε στα μέσα του 19ου αι., κοντά στο τέλος της οθωμανικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Στα τέλη του ίδιου αιώνα η βρετανική αποικιακή κυβέρνηση της Κύπρου θέσπισε τον πρώτο νόμο για την ίδρυση δημοκρατικών δήμων σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα της Κύπρου. Οι κυπριακοί δήμοι επανιδρύθηκαν με το Σύνταγμα του 1960 που ίδρυε την Κυπριακή Δημοκρατία. Αρκετοί επικαιροποιημένοι νόμοι του Κυπριακού Κοινοβουλίου εκσυγχρόνιζαν και διεύρυναν το πεδίο των αρμοδιοτήτων των δήμων.

Σήμερα ο Δήμος Λάρνακας είναι μέρος του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας, υπεύθυνου για την προμήθεια και διανομή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή της Λάρνακας. Είναι, επίσης, μέρος του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας, υπεύθυνου για τη συλλογή, την ανακύκλωση, τον καθαρισμό και την επαναχρησιμοποίηση των υδάτινων λυμάτων. Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (LSB) είναι μαζί με τον Δήμο υπεύθυνο για την αποστράγγιση του νερού της βροχής. Σήμερα (2009), το LSB πραγματοποιεί μια νέα, 40 εκατομμυρίων ευρώ, επέκταση του συστήματός του για να καλύψει την ανακύκλωση και τον καθαρισμό του συνόλου των δημοτικών ορίων και των 7 κοντινών χωριών, τα οποία είναι ταχέως μεταβαλλόμενα σε αστικές περιοχές. Το 2008 το τριών (3) χιλιομέτρων μήκους σύστημα αποχέτευσης της “Λεωφόρου Σπύρου Κυπριανού” ολοκληρώθηκε με κόστος 30 εκατομμυρίων ευρώ (με δρόμο 4 λωρίδων κυκλοφορίας πάνω από αυτό), απαλλάσσοντας την πόλη από τις πολύ συχνές πλημμύρες.

Το λογότυπο του Δήμου απεικονίζει τον ιδρυτή της στωικής φιλοσοφίας, Ζήνωνα τον Κιτιέα (Κίτιον είναι η αρχαία ονομασία της Λάρνακας), ο οποίος γεννήθηκε και σπούδασε στη Λάρνακα πριν γίνει ο πιο δημοφιλής φιλόσοφος του 3ου αι. στην Αθήνα. Το λογότυπο απεικονίζει επίσης τη θάλασσα και τους φοίνικες της Λάρνακας.

Επικοινωνία:

Λεωφόρος Αθηνών 46, Λάρνακα, Τηλ:0035724653333

Email:municipality@larnaka.com