ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • Αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ.

  Ιδρύεται η πόλη της Λάρνακας , που αρχικά ονομαζόταν Αλάσια (=θέση με αλάτι/ αλυκή), ως το κύριο λιμάνι της Κύπρου, για να διευκολυνθεί το εμπόριο (κυρίως οι εξαγωγές χαλκού, ξύλου και αλατιού). Πολλά προστατευμένα από πέτρες πηγάδια βρίσκονται διάσπαρτα στους πρώιμους οικισμούς της Λάρνακας.

 • 1350 - 900 π.Χ.

  Οι Μυκηναίοι Έλληνες έχουν τον έλεγχο της πόλης, που πλέον ονομάζεται Κίτιον ( = Δισκοπότηρο/Κιβωτός ), και κατασκευάζουν κυκλώπεια τείχη γύρω από αυτή.

 • 900-700 π.Χ.

  Οι Φοίνικες από την Τύρο εγκαθίστανται επίσης στην περιοχή. Εισάγονται νέες μέθοδοι για την αποθήκευση νερού, ήτοι υπόγειες σφραγισμένες δεξαμενές αργίλου για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του αυξανόμενου πληθυσμού.

 • 700-300 π.Χ.

  Οι Ασσύριοι για μισό αιώνα (709-665 π.Χ.) και στη συνέχεια οι Πέρσες για περισσότερο από τρεις αιώνες ( 546-333 π.Χ. ) κυβέρνησαν την πόλη. Κατά τη διάρκεια της περσικής κυριαρχίας στην Κύπρο εισάγεται η τεχνολογία του περσικού qanat. Μια επιγραφή σε έναν τάφο που βρέθηκε στο Κίτιον, στο νεκροταφείο της αρχαϊκής περιόδου (700-480 π.Χ.), αναφέρεται στον «Υπουργό ύδρευσης» του βασιλιά, έναν τίτλο που διατηρήθηκε εντός της ίδιας οικογένειας για έξι γενεές . Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσουμε ότι η οργανωμένη και επίσημη διαχείριση των αναγκών σε νερό της πόλης μπορεί να αναχθεί πριν από τον 8ο αι. π.Χ.

 • 480 - 323 π.Χ.

  Κατά την κλασική περίοδο διανοίγεται ένα υπόγειο σύστημα διανομής νερού, μεταφέροντας επαρκείς ποσότητες νερού από πηγές έξω από τα τείχη της πόλης. (Το καταληκτικό τμήμα αυτού του qanat ανακαλύφθηκε στην περιοχή του αρχαίου λιμανιού από γαλλική αρχαιολογική αποστολή στις αρχές του 1990).

 • 45 μ.Χ.

  Ο Άγιος Βαρνάβας και ο Μάρκος ο Ευαγγελιστής πέρασαν από το Κίτιο. Στις «Πράξεις του Αποστόλου Βαρνάβα», που γράφτηκαν από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, περιλαμβάνεται ένας λεπτομερής απολογισμός της επίσκεψής τους στη Λάρνακα και αναφέρεται σαφώς μια ωριαία διαμονή στο δημόσιο υδραγωγείο του Κιτίου για ξεκούραση.

 • 1362 μ.Χ.

  Το «Χρονικό του Λεοντίου Μαχαιρά» αναφέρει την ύπαρξη μύλων σιτηρών στη Λάρνακα. Εικάζεται ότι κινούνταν με τη βοήθεια της υδραυλικής δύναμης του αρχαίου υπόγειου υδραγωγείου της πόλης, το οποίο είχε επισκευαστεί και ήταν σε λειτουργία.

 • 1746 - 1748 μ.Χ.

  Ο Οθωμανός διοικητής της Κύπρου Αμπού Ιμπραήμ ή Μπεκίρ Πασά κατασκεύασε ένα υδραγωγείο για τη Λάρνακα, με δύο νερόμυλους κατά μήκος του υπόγειου τμήματός του. Η εγκατάσταση αυτή βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στα προϋπάρχοντα υδραγωγεία της πόλης, τα οποία είχαν εκτενώς επισκευαστεί.

 • 1950

  Η λειτουργία των αρχαίων υδραγωγείων και των μύλων σιτηρών της Λάρνακας φτάνει στο τέλος της.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ