ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • Έως τον 11ο αι. π.Χ.

  Στα προϊστορικά χρόνια o Ηριδανός συχνά πλημμυρίζει, καθώς σε καταρρακτώδεις βροχές δέχεται μεγάλες ποσότητες νερού από τους γύρω λόφους (Αρείου Πάγου, Ακρόπολης και Πνύκας).

 • Δεύτερο μισό του 6ου αι. π.Χ.

  Ο ποταμός ρέει υπόγεια με τη δημιουργία δύο ειδικών καναλιών και συνδέεται με τον μεγάλο αποχετευτικό αγωγό που διασχίζει την αρχαία αγορά.

 • 487 π.Χ.

  Με την κατασκευή του Θεμιστόκλειου τείχους της πόλης η κοίτη του Ηριδανού σταθεροποιείται μέσω ενός τεχνητού καναλιού κατασκευασμένου με πλίνθους.

 • 394 π.Χ.

  H κοίτη του ποταμού Ηριδανoύ διευθετείται εκ νέου.

 • 307 π.Χ.

  H κοίτη του ποταμού Ηριδανoύ διευθετείται για ακόμη μια φορά.

 • 86 π.Χ.

  Η άλωση της Αθήνας από τον Ρωμαίο στρατηγό Σύλλα έχει ως αποτέλεσμα τη μαζική καταστροφή κτιρίων και οχυρώσεων καθώς και των καναλιών του Ηριδανού. Τα έργα διευθέτησης θα πρέπει να κατασκευαστούν εκ νέου, αφού ο ποταμός ανεμπόδιστος επιστρέφει στην παλιά κοίτη του.

 • 2ος αι. μ.Χ.

  Στη ρωμαϊκή εποχή ο Ηριδανός έχει ήδη εγκιβωτιστεί και ρέει σχεδόν εξ ολοκλήρου υπόγεια, δεχόμενος τις αποχετεύσεις της πόλης.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ