ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε στην Φαση Ι του προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2008-2009) με την υποστηριξη της UNESCO (Participation Program) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Core funding του MIO-ECSDE.

Συντελεστές

Γενική επιμέλεια: Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, MONUMENTA

Έρευνα: Δάφνη Παπαδοπούλου MONUMENTA; Στέλιος Λεκάκης MONUMENTA; Ειρήνη Γρατσία, MONUMENTA

Κείμενο: Δάφνη Παπαδοπουλου MONUMENTA

Δικαιώματα Φωτογραφιών: Δάφνη Παπαδοπουλου, Στέλιος Λεκάκης, Ειρήνη Γρατσία, Θεμιστοκλής Μπίλης Μαρία Μαγνησαλη

Επιμέλεια Αγγλικών Κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη, Αναστασία Ρονιώτη, Σίλια Ρονιώτη MIO-ECSDE

Ελληνική Μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Βιβλιογραφία

Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, Νομικός, Σ., Χαρώνη, Κ., Ανάδειξη Διαδρομών σε Κοιλάδες του Δήμου Νάξου – Προκαταρκτική Μελέτη, ΙΟΥΝΙΟΣ 1999.

Σαχά, Μ., Οι Νερόμυλοι της Κωμιακής Νάξου, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, σελ. 633-641.

Φωτογραφίες

Ariadne S.A. Development Company of Naxos, April 2005.

Σαχά, Μ., Οι Νερόμυλοι της Κωμιακής Νάξου, Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών, σελ. 641. 

Λίγα λόγια για την MONUMENTA

MONUMENTA είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ελλάδας και της Κύπρου, που δημιουργήθηκε το 2006 από μια ομάδα αρχαιολόγων, αρχιτεκτόνων και περιβαλλοντολόγων που επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία και την ορθή διαχείριση του φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου των δύο χωρών.

Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη δημοσίευση του ηλεκτρονικού περιοδικού MONUMENTA (www.monumenta.org), τα προγράμματα για την ενημέρωση του κοινού και των μαθητών, τις παρεμβάσεις για τη διάσωση των μνημείων σε κίνδυνο, διοργάνωση εκδηλώσεων, δημοσιεύσεις κ.λπ.

Το πρόγραμμα «Τοπικές Κοινωνίες και Μνημεία», που εφαρμόζεται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, στοχεύει έτσι ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να ενεργούν για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής τους, και διερευνά τη σχέση μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων σε όλο τον κόσμο με την πολιτιστική και τη φυσική τους κληρονομιά.

Επικοινωνία 

E: info@monumenta.org (Ειρήνη Γρατσία και Μαρία Κονιώτη)

W: www.monumenta.org