ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

  • Μέσα του 16ου αι. μ.Χ

    Το παλαιότερο έγγραφο σχετικά με το νερόμυλο στις Εγγαρές (Νάξος) είναι αυτής της περιόδου.

     

  • 1960 μ.Χ.

    Η μέχρι τότε ευρεία χρήση των νερόμυλων φτάνει στο τέλος της.

Next: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ