ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε στην Φάση Ι του προγράμματος ΥΔΡΙΑ (2008-2009) με την υποστηριξη της UNESCO (Participation Program) και του Ευρωπαικού Προγράμματος Core funding του MIO-ECSDE.

Συντελεστές

Συγγραφέας: Patrizia Ponelli (Scholé Futuro)

Επιμέλεια κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη, Αναστασία Ρονιώτη και Σίλια Ρονιώτη (MIO-ECSDE)

Μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Βιβλιογραφία

     1997: De Rossi Giovanni Maria, L’approvvigionamento idrico a Ventotene, in Atlante Tematico di Topografia Antica, II, pp.185-192.

     1998: La Cisterna dei carcerati e l’approvvigionamento idrico in età romana nell’isola di Ventotene, pp. 1-32, Roma, Guidotti ed.

     1999: Ventotene e S. Stefano (III ed. con aggiunte), pp. 1-108, Roma, Guidotti ed.

     Ponza e Ventotene: analisi dello sviluppo topografico, in La Forma della città e del territorio, Roma, pp.147-156.

     2000: L’esilio di Giulia a Ventotene. Quad.Dip.ScienzeAnt. Univ.Salerno, 24, pp. 167-124

     Jean-Pierre Adam “Roman building art: Materials and techniques”, 1999

     Dante Bartoli, “Rediscovering Ancient Ventotene Research Project: An Integrated Project of Terrestrial and Maritime Archaeology, plus Conservation” PROMARE, 2008;
     Available at http://www.promare.org/pdf/promare_web_1%20_intro_.pdf

Επικοινωνία με φορείς της περιοχής

     Municipality of Ventotene: www.comune.ventotene.lt.it/
     Mayor (2009):  dott. Assenso Giuseppe
     T:  0771. 85181 / 349 8212451     E:  giuseppeassenso@virgilio.it  

     Councillor responsible for tourism and trade (2009): Giuseppe Pepe
     T:  0771.85365 / 3337067902      E:  turismoecultura@ventotene.org

Λίγα λόγια σχετικά με το Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση Scholé Futuro (ScholÉ Futuro)

Το Ινστιτούτο για το Περιβάλλον και την Εκπαίδευση Scholé Futuro είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός φορέας που υπάρχει σε πολλές ιταλικές περιφέρειες. Ιδρύθηκε το 1982 και κύριος σκοπός του είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσα από διάφορες δραστηριότητες, όπως η έρευνα, η πολιτιστική προώθηση, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η διαβούλευση (με επίκεντρο κυρίως την εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη).

Η διάδοση των πληροφοριών επιδιώκεται με τη δημοσίευση των βιβλίων, CD-ROM και μια μηνιαία έκδοση (eco, Βιώσιμη Εκπαίδευση), το πρώτο και μοναδικό ιταλικό περιοδικό για την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Το Scholé Futuro συμμετέχει σε πολλά έργα σχετικά με την κατανόηση και την προώθηση της πολιτιστικής και περιβαλλοντικής κληρονομιάς, την πολιτιστική και επιστημονική επικοινωνία, με την έρευνα που σχετίζεται με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφόρο ανάπτυξη. Ειδικότερα, το Ινστιτούτο αποτελεί μέλος δικτύων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και φιλοξενεί το WEEC – Το Διεθνές Συνέδριο για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Μόνιμη Γραμματεία). Είναι επίσης εταίρος του ιταλικού Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Ειδική Ομάδα για τη βιώσιμη κατανάλωση.

Επικοινωνία
Via Bligny 15,10122 Torino
T/F: 0114366522  E: schole@schole.it    W: www.educazionesostenibile.it