ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης υλοποιήθηκε το διάστημα 2012-13 με χορηγό το Ευρω-Μεσογειακό Ίδρυμα Anna Lindh Foundation (ALF).

Συντελεστές

Εκπόνηση μελέτης, συγγραφή: Maria Papanikolaou, ECOCITY

Επιμέλεια αγγλικών κειμένων: Ioannis Koumantakis, ECOCITY

Ελληνική μετάφραση: Σπυριδούλα Πυρπύλη

Animation: DigiMagix, www.digimagix.gr

Συντονισμός: Ηρώ Αλάμπεη, MIO-ECSDE

Βιβλιογραφία

  1. Manolis Manoledakis, Paschalis Androudis, “The water – collection system (qanat) of Agia Paraskevi in Hortiatis. The archeological work in Macedonia and Thrace”, 2007.
  2. E.Vavliakis, E. Staninos, N.Stefos, “Study of water – collection system of Agia Paraskevi Qanat in Hortiatis of Thessaloniki (North Greece)”, 4th Panhellenic Geographical Conference, 12-14 October 1998.
  3. Giannis Tamiolakis, “The history of Thessaloniki Water Supply”, University Studio Press, Thessaloniki 1985.
  4. Hortiatis Water supply and Sewerage Company, “Assessment of water supply of Hortiatis Municipality of Thessaloniki”, 2009.
  5. “The Holocaust of Hortiatis on September 2, 1944”, Hortiatis Municipality, Thessaloniki 2004.
  6. www.hortiatis570.gr

Λίγα λόγια για το ECOCITY

Το ECOCITY είναι μια μη-κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που ασχολείται κατά κύριο λόγο με το αστικό περιβάλλον. Ιδρύθηκε το 2004 στην Αθήνα και το δίκτυό της έχει επεκταθεί σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Στόχος του ECOCITY είναι να αυξήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση του κοινού, να βελτιώσει την ποιότητα της αστικής ζωής και να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη στα αστικά κέντρα. Η εθελοντική συμμετοχή και η συμβολή πολλών επιστημόνων, περιβαλλοντολόγων και πολιτών, είναι τα κατεξοχήν εργαλεία της οργάνωσης για την εκπλήρωση της αποστολής της.

Οι Επιστημονικές Επιτροπές ECOCITY αποτελούνται από επιστήμονες, που ειδικεύονται σε διάφορους τομείς επιτυγχάνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων εργασίας. Η κάθε Επιστημονική Επιτροπής οικοδομεί συνεργασίες και συμμαχίες με άλλες ομάδες εργασίας και επιτροπές, όπως την Επιτροπή Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, οι τοπικές επιτροπές της αυτοδιοίκησης, οργανώσεις καταναλωτών κ.λπ. Από το 2007 το ECOCITY ξεκίνησε να ίδρυση τοπικών δικτύων που στοχεύουν στην διάχυση νέων σχετικά με το περιβάλλον. Μέσω της δικτύωσης ο οργάνωση κατάφερε να εμπλουτίσει τις δράσεις της, να έχει ένα πιο επιτυχημένο και αποτελεσματικό έργο, και να ευαισθητοποιήσει για το περιβάλλον σε ακόμη ευρύτερη κλίμακα. Σύμμαχοι στην αποστολή αυτή είναι επιστημονικοί οργανισμοί και υπηρεσίες, οι τοπικές αρχές και δίκτυα πόλεων όπως και φοιτητών.

Το ECOCITY είναι ένα πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος και Πανευρωπαϊκό δίκτυο.

Επικοινωνία

ECOCITY, Κεφαλληνίας 9, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25

T: +30 210 6196757 |F: +30 210 6196958 | E: info@ecocity.gr | W: www.ecocity.gr