ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 2 μ.Χ.

  Το υδραγωγείο Alsietinus, κατασκευασμένο από τον αυτοκράτορα Αύγουστο, τροφοδοτούσε τη Ρώμη με νερό, μεταφέροντάς το από τη λίμνη Alsietinus στο Τραστέβερε.

 • 97-109 μ.Χ.

  Κατασκευάζεται το υδραγωγείο του Τραϊανού και την ίδια εποχή αποκαθίσταται ένα τμήμα του υδραγωγείου Alsetinus.

 • 3ος αι. μ.Χ.

  Το υδραγωγείο Alsietinus πέφτει πλέον σε αχρηστία λόγω της πτώσης της στάθμης του νερού στη λίμνη Alsietinus.

 • 507 μ.Χ.

  Το υδραγωγείο του Τραϊανού αποκόπτεται κατά τη διάρκεια της πολιορκίας της Ρώμης από τον Vitige, βασιλιά των Οστρογότθων.

 • 7ος αι. μ.Χ.

  Το υδραγωγείο του Τραϊανού ανακατασκευάζεται από το Βελισάριο και τον Πάπα Ονόριο Ι, και περαιτέρω από τον Πάπα Αδριανό Ι.

 • 8ος – 9ος αι. μ.Χ.

  Το υδραγωγείο του Τραϊανού καταστρέφεται από τους Λογγοβάρδους τον 8ο αι. και από τους Σαρακηνούς τον 9ο αι. μ.Χ. Ωστόσο, παρέμεινε λίγο-πολύ σε χρήση, με κάποιες αποκλίσεις στη ροή του νερού, μέχρι τον 9ο έως τον 10ο αι. μ.Χ.

 • Κατά τον 15ο αι. σημειώθηκαν κάποιες σοβαρές δομικές ζημιές στο υδραγωγείο του Τραϊανού.

 • 1608

  Ο Πάπας Παύλος V ξεκινά εργασίες για το ομώνυμο υδραγωγείο, με σκοπό να φέρει νερό στον λόφο Janiculum και το Βατικανό. Σε μεγάλο βαθμό το υδραγωγείο αυτό αφορά στην αποκατάσταση και ανακατασκευή των προηγούμενων υδραγωγείων, του Τραϊανού και της λίμνης Alsietinus (εξαιτίας της απρόβλεπτης αύξησης της στάθμης της λίμνης Alsietinus).

 • 1610

  Το νερό από το υδραγωγείο του Πάπα Παύλου V φθάνει στην κορυφή του λόφου Janiculum.

 • 1612

  Το νερό από το υδραγωγείο του Πάπα Παύλου V φθάνει στη μνημειακή κρήνη “Fontatone”, η οποία εγκαινιάστηκε το ίδιο έτος.

 • 1613

  Το νερό από το υδραγωγείο του Πάπα Παύλου V φθάνει στη μνημειακή κρήνη στο Τραστέβερε, η οποία εγκαινιάστηκε το ίδιο έτος.

 • 1614

  Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο υδραγωγείο του Πάπα Παύλου V, με μερικές τροποποιήσεις ως προς το αρχικό σχέδιο και ως προς την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ολοκληρωμένου έργου.

 • 1775

  Η λεκάνη απορροής του  υδραγωγείου του Πάπα Παύλου V στη θέση Marmotta (λίμνη Bracciano) ανακατασκευάστηκε από τον Πάπα Πίο VI.

 • 1985

  Ξεκινούν οι εργασίες για το σύγχρονο υδραγωγείο ACEA και περιλαμβάνουν, εκτός των άλλων, και την κατασκευή ενός αποχετευτικού αγωγού γύρω από τη λεκάνη της λίμνης Bracciano.

 • 1997

  Εγκαινιάζεται το υδραγωγείο ACEA το οποίο υδροδοτεί τη Ρώμη.

Next: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ