ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ / ΠΗΓΕΣ

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης διενεργήθηκε κατά τη Φάση ΙΙ του έργου Υδρία (2009-2011) με χορηγό την UNESCO PP.

Συντελεστές

Συγγραφείς κειμένων: κ. Gianni Guerrieri & Mariella Plotino, Marevivo Associazione Ambientalista (E: gianni.guerrieri@marevivo.it)
Συντονισμός, επιμέλεια κειμένων: Ηρώ Αλάμπεη, στέλεχος MIO-ECSDE / MEdIES
Ελληνική μετάφραση: Σίλια Ρονιώτη
Φωτογραφίες: Οι περισσότερες φωτογραφίες της παρούσας μελέτης περίπτωσης έχουν τραβηχτεί για το παρόν έργο από τον κ. Gianni Guerrieri

Λίγα λόγια το MAREVIVO     

Η οργάνωση MAREVIVO είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1985 και δραστηριοποιείται επί ιταλικού εδάφους διαμέσου των τοπικών του μονάδων και σε διεθνές επίπεδο, μέσω των ανταποκριτών της σε παράκτιες χώρες της Μεσογείου. Η αποστολή της και οι ενέργειές της επικεντρώνονται στην προστασία του Μεσογειακού υδάτινου και παράκτιου περιβάλλοντος και στην επιμόρφωση πάνω στην αειφόρο ανάπτυξη. Είναι μέλος του Μεσογειακού Γραφείου Πληροφόρησης για το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη (MIO-ECSDE), του Ευρωπαϊκού Γραφείου Περιβάλλοντος (Εuropean Environmental Bureau (EEB)) και του διεθνούς δικτύου Shark Alliance (Συμμαχία για τους Καρχαρίες).

Μέσα από συγκεκριμένα έργα, τα οποία υλοποιούνται σε διαφόρους τομείς, η MAREVIVO μεριμνά για την ενημέρωση και την πληροφόρηση, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την επιστημονική μελέτη και τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με πολίτες, φορείς, επιχειρήσεις και άλλους περιβαλλοντικούς και επαγγελματικούς οργανισμούς, έτσι ώστε το συλλογικό ενδιαφέρον να στραφεί στους φυσικούς, πολιτιστικούς και οικονομικό-κοινωνικούς πόρους της Μεσογείου.

Επιπρόσθετα, η MAREVIVO οργάνωσε πολλές εκστρατείες στην Ιταλία με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον πολιτικό κόσμο της Ιταλίας κατά τη διαδικασία της προετοιμασίας ειδικών νομοθετικών εργαλείων, και σε Μεσογειακή κλίμακα, με σκοπό τη δημιουργία μιας ιδανικής «γαλάζιας γραμμής» για τη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ των παράκτιων χωρών, για τον καλύτερο απολογισμό του όρου  «Mare nostrum».

Επικοινωνία με τα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης MAREVIVO

Lungotevere A. da Brescia – Scalo de Pinedo
00196 Roma
Τηλ. +39 063202949  ή +39 06 3222565
Φαξ. +39 063222564

Web: http://www.marevivo.it
Email: marevivo@marevivo.it

Επικοινωνήστε μεκ. Gianni Guerrieri
Κινητό: +39 339 2907600
Email: gianni.guerrieri@marevivo.it