ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ

 • 7ος αι. π.Χ.

  Η πρώτη επιγραφή που αναφέρεται σε qanat ανάγεται στον 7ο αι. π.Χ., όταν κατά τη διάρκεια μιας μάχης στην Περσία ο Ασσύριος βασιλιάς Σαργών Β΄ περιέγραψε την αποκάλυψη υπόγειων υδάτινων καναλιών.

 • 5ος αι. π.Χ.

  Το σύστημα foggara αναφέρεται από τον Ηρόδοτο, Έλληνα ιστορικό.

 • 2ος αι. π.Χ.

  Ο Πολύβιος, ο Έλληνας ιστορικός, αναφέρεται σε τόσα πολλά υπόγεια φρεάτια και κανάλια που κατασκευάστηκαν στην έρημο της Μικράς Ασίας που «στις μέρες μας αυτός ο οποίος εκμεταλλεύεται τα ύδατα αυτά δεν γνωρίζει ούτε από πού πηγάζουν ούτε από πού μεταφέρονται» ( Ιστορίαι X, 28).

 • 1ος αι. π.Χ.

  Ο Βιτρούβιος, Ρωμαίος αρχιτέκτονας και δοκιμιογράφος, περιγράφει ανάμεσα «στις τεχνικές εύρεσης νερού» μία με βάση τον αερισμό των φρεατίων που συνδέονται μεταξύ τους με υπόγειες σωληνώσεις (De architectura VIIIm, 1, 6).

 • 7ος αι. μ. Χ. - και μετά

  Κατά τη διάρκεια της μουσουλμανικής περιόδου γράφτηκαν αρκετά δοκίμια για τη συντήρηση και την κατασκευή των αποχετευτικών συστημάτων.

 • 11ος αι. μ.Χ.

  Ο μαθηματικός Hasan al-Hasib al – Hasib al Karagi έγραψε «την τέχνη του να κάνεις κρυμμένα νερά να αναβλύζουν».

 • 12ος - 17ος αι. μ.Χ.

  Ευρεία χρήση του συστήματος άρδευσης khettara / foggara σε πολλές περιοχές στο Μαρόκο. Είναι πιθανό ότι η khettara ήρθε για πρώτη φορά στο Μαρόκο από τη Μέση Ανατολή μετά την ισλαμική επανάσταση.

 • Σήμερα

  Μερικά από τα συστήματα foggara είναι ακόμα σε χρήση σήμερα σε πολλές χώρες.

Next: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ